Een toegangscontrolesysteem is opgebouwd uit een centrale en kaartlezers. Indien iemand een kaart of sleutelhanger aan de kaartlezer aanbiedt en deze persoon daartoe bevoegd is, wordt de deur of slagboom elektrisch geopend. Bij de centrale wordt software geleverd, waarmee het toegangscontrolesysteem beheerd kan worden. Bij de receptie kunnen er tijdelijke kaarten of sleutelhangers worden aangemaakt. Er kan worden bepaald welk persoon welke bevoegdheden heeft tot bepaalde ruimtes. Aan deze bevoegdheden kunnen tijden worden gekoppeld. Alle handelingen van de gebruikers van het toegangscontrolesysteem worden vastgelegd in de software. Bij calamiteiten kan er een lijst worden uitgeprint met de op dat moment aanwezige personen in het gebouw.

Onze werkwijze om te komen tot een goed functionerend toegangscontrolesysteem:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het pand;
  • Er wordt met de opdrachtgever overlegd welke deuren of slagbomen moeten worden voorzien van lezers;
  • Er wordt bepaald of er kaarten of sleutelhangers of beiden worden toegepast;
  • Er wordt aan de hand van de interne organisatie van het bedrijf bepaald hoeveel gebruikers van het toegangscontrolesysteem er zijn;
  • Na opdracht wordt het toegangscontrolesysteem gemonteerd;
  • Na oplevering wordt een onderhoudscontract aangeboden.

Neem contact op TriV Internet Solutions