Een camerasysteem is opgebouwd uit camera’s (zwart/wit of kleur), een harddiskrecorder en een monitor. Op de monitor kunnen de beelden van de camera’s worden bekeken. De beelden van de camera’s worden opgenomen door een harddiskrecorder. De harddiskrecorder kan zo worden ingesteld dat er alleen beelden worden opgenomen indien er beweging wordt waargenomen. De harddiskrecorder kan worden aangesloten op het aanwezige netwerk. Het is dan mogelijk om beelden te bekijken en de harddiskrecorder te bedienen via het netwerk. Indien de politie bij calamiteiten belangstelling heeft voor de opgenomen beelden, kunnen deze beelden worden opgeslagen op stick of cd-rom en worden overhandigd aan de politie.

Onze werkwijze om te komen tot een goed functionerend camerasysteem:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het pand;
  • Er wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald wat er door de camera’s moet worden “gezien”;
  • Er wordt bepaald of er zwart/wit of kleurcamera’s worden toegepast;
  • Er wordt bekeken of er in de nachtelijke situatie voldoende licht aanwezig is om een goed beeld te verkrijgen;
  • Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald welke type camera’s toegepast gaan worden;
  • Er wordt een offerte aangeboden met daarin gespecificeerd de toegepaste camera’s, harddiskrecorder en monitor(s);
  • Na opdracht wordt het camerasysteem gemonteerd;
  • Na oplevering wordt een onderhoudscontract aangeboden.

Neem contact op TriV Internet Solutions