Een inbraaksignaleringsinstallatie is opgebouwd uit een alarmcentrale (hart van de installatie), detectoren zoals passiefinfraroodmelders, magneetkontakten, glasbreukmelders en trildetectoren en voor alarmering worden er sirenes en een flitslicht gemonteerd. De installatie wordt bediend door een gebruiksvriendelijk codebediendeel. Door het intoetsen van een viercijferige code wordt de installatie in- en uitgeschakeld. Indien er wordt ingebroken klinkt er een luid signaal, het flitslicht wordt geactiveerd en er wordt automatisch een melding verzonden naar een PAC goedgekeurde meldkamer. Deze meldkamer waarschuwt de bewakingsdienst en/of politie.
Ook is het mogelijk op de inbraaksignaleringsinstallatie rookmelders aan te sluiten. Bij brand geven de sirenes een ander geluid en er wordt een brandmelding naar de meldkamer verzonden.
 
Onze werkwijze om te komen tot een gecertificeerde inbraaksignaleringsinstallatie is als volgt:

  • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het te beveiligen pand;
  • Het te beveiligen pand wordt ingeschat volgens welke risicoklasse het beveiligd dient te worden;
  • Er wordt een advies gegeven over de te nemen organisatorische, elektronische en bouwkundige maatregelen;
  • Er wordt een offerte aangeboden bestaande uit: beveiligingsplan, elektronische maatregelen en eventueel bouwkundige maatregelen;
  • Na opdracht wordt er een Programma van Eisen opgesteld en ter goedkeuring aangeboden;
  • De installatie en eventuele bouwkundige aanpassingen worden gemonteerd en bedrijfsvaardig opgeleverd;
  • Na oplevering wordt er een onderhoudscontract aangeboden;
  • Er wordt een beveiligingscertificaat afgegeven.

Neem contact op TriV Internet Solutions