Bij brandbeveiliging spreken we van twee soorten installaties:

 • Ontruimingsinstallatie
 • Brandmeldinstallatie

Een ontruimingsinstallatie is opgebouwd uit een brandmeldcentrale (hart van de installatie), handmelders en voor alarmering slowwhoops (sirenes). De handmelders worden bij slanghaspels en nooduitgangen gemonteerd. Bij brand worden door middel van het indrukken van een glaasje van een handbrandmelder de slowwhoops geactiveerd. De aanwezige mensen in het gebouw weten dan dat zij het gebouw moeten verlaten.

Een brandmeldinstallatie is opgebouwd uit een brandmeldcentrale (hart van de installatie), handmelders, automatische rookmelders, automatische warmtemelders en voor alarmering slowwhoops en een flitslicht. Bij brand treden de rookmelders of warmtemelders in alarm, de slowwhoops en flitslicht worden geactiveerd en er wordt een brandmelding verzonden naar een PAC goedgekeurde meldkamer of naar de meldkamer van de plaatselijke brandweer. De aanwezige mensen in het gebouw weten dat zij het gebouw moeten verlaten.

Onze werkwijze om te komen tot een gecertificeerde ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie is als volgt:

 • Er wordt een afspraak gemaakt voor bezichtiging van het pand;
 • Aan de hand van plattegronden van het gebouw wordt bepaald welke delen van het gebouw dienen worden te voorzien van handmelders, automatische rookmelders, automatische warmtemelders en slowwhoops. Indien de ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie een eis is van de plaatselijke brandweer of verzekeringsmaatschappij wordt dit in het plan meegenomen;
 • Er wordt een projectie van de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie gemaakt;
 • Er wordt een Programma van Eisen opgesteld;
 • Het Programma van Eisen en de projectie worden ter goedkeuring aangeboden aan de eisende partij (brandweer of verzekeringsmaatschappij);
 • Na goedkeuring wordt er een offerte aangeboden;
 • Na opdracht wordt de ontruimingsinstallatie of brandmeldinstallatie gemonteerd en bedrijfsvaardig opgeleverd;
 • Bij oplevering wordt er een onderhoudscontract aangeboden;
 • Er wordt een certificaat afgegeven.

Neem contact op TriV Internet Solutions